پروپوزال ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

چکیده:

فرآیند تولید در سازمان های مختلف، دارای سبک های متفاوتی است که هدف هرکدام در نهایت تحویل محصول درست در زمان درست به مشتری است. ضمن اینکه با استقرار سیستم های اجرایی تولید مزایای افزونتری در اختیار مدیران میانی نیز قرار می دهد. در این تحقیق هدف از خلق چ

... Download ...

  • مدیریت سیستم های تولیدی
  • استقرار سیستم های اجرایی تولید
  • رایانش ابری
  • سیستمهای توزیع شده اجرایی تولید
  • استقرار سیستم های اجرایی تولید با رایانش ابری
  • پروپوزال ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری
  • سیستم های اجرایی تولید
  • پروپوزال ارائه چارچوبی برای مدیریت سیستمهای تولیدی