ترجمه مقاله ارزیابی پدیده پایپینگ در سدهای خاکی

چکیده ترجمه

این مقاله، بررسی جامعی از مقالات منتشر شده در زمینه پدیده های پایپینگ خاک را ارائه می کند. اولین ابزارها برای طراحی سدهای خاکی برای مقاومت پایپینگ در طول های سال های 1910-1935 توسعه یافته اند. ضابطه فیلتر برای خاک های پراکنده کننده در دهه 1970 اصلاح شد. پدیده پایپینگ در کل به صورت زیر تعریف می شود: (1) متورم کردن، (2) فرسایش داخلی، (3) فرسایش پس گشت، گرچه حالت های دیگر نیز

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

 • سدهای خاکی
 • لوله گذاری
 • فرسایش داخلی
 • دانلود مقاله انگلیسی عمران
 • ترجمه مقاله ارزیابی پدیده پایپینگ در سدهای خاکی
 • عمران
 • لوله گذاری
 • ترجمه مقاله ارزیابی پدیده پایپینگ در سدهای خاکی
 • دانلود ترجمه مقاله
 • ترجمه مقاله رشته عمران
 • پایپینگ
 • سدهای خاکی
 • Critical Appraisal Of Piping Phenomena In Earth Dams
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • مقاله ترجمه شده
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • پدیده بحرانی پایپینگ
 • ترجمه مقاله رشته عمران
 • ارزیابی بحرانی پدیده پایپینگ
 • دانلود مقاله انگلیسی عمران
 • پایپینگ
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • پایپینگ خاک
 • سد
 • ارزیابی
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • دانلود مقاله انگلیسی رشته مهندسی عمران
 • پدیده پایپینگ
 • ترجمه مقالات لاتین
 • عمران
 • Critical Appraisal Of Piping Phenomena In Earth Dams
 • دانلود مقاله انگلیسی رشته مهندسی عمران