مبانی نظری تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی

تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

چکیده

زمانی که درمورد بدافزارها در محیط اینترنت و شبکه ها صحبت می شود، با انواع زیادی از بدافزارها روبرو خواهیم شد. محاسبات ابری یکی از انواع جدید و بسیار مهم در زمینه ارائه خدمات بر روی بستر ابر مانند اینترنت می باشد. بیشتر افراد بر این توافق دارند که هم اکنون امنیت این محیط مهمترین م

... Download ...

  • دانلود مبانی نظری رایانش ابری
  • مبانی نظری محاسبات ابری
  • شناسایی بدافزارها در محیط محاسبات ابری
  • مبانی نظری امنیت در رایانش ابری
  • سیستم های تشخیص نفوذ در محاسبات ابری
  • مبانی نظری تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری
  • مبانی نظری تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری
  • مبانی نظری رایانش ابری
  • ناهنجاری در محیط رایانش ابری