طراحی و پیاده سازی مدلی برای تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته آی تی

طراحی و پیاده سازی مدلی برای تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

چکیده

زمانی که درمورد بدافزارها در محیط اینترنت و شبکه ها صحبت می شود، با انواع زیادی از بدافزارها روبرو خواهیم شد. محاسبات ابری یکی از انواع جدید و بسیار مهم در زمینه ارائه خدمات بر روی بستر ابر مانند اینترنت می باشد. بیشتر افراد بر این توافق دارند که هم اکنون امنیت این م

... Download ...

  • شناسایی بدافزار در رایانش ابری
  • رایانش ابری مقاله
  • مدلی برای تشخیص بدافزار در رایانش ابری
  • تحقیق در مورد رایانش ابری
  • مقاله رایانش ابری doc
  • طراحی و پیاده سازی مدلی برای تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری
  • ردیابی بدافزار در رایانش ابری
  • سیستم تشخیص حمله در رایانش ابری