ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیک

دانلود پایان نامه مهندسی عمران

ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیک

چکیده:

استفاده از مصالح بتنی در دیوارهای آب بند سدها با توجه به نفوذپذیری بسیار اندک آنها و تحمل گرادیان هیدرولیکی بالای ناشی از زهاب تحت الارضی، از دیرباز مد نظر بوده است. استفاده از بتن معمولی با مدول الاستیسیته بالا نسبت به مصالح محیط اطراف، مشکلاتی از جمله شکننده بودن دیوار آب بند تحت تاثیر ت

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

  • ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیک
  • دانلود پایان نامه بتون پلاستیک
  • روشهای طرح اختلاط
  • دیواره آب بند
  • طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند سد
  • ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیک
  • دانلود پایان نامه روشهای اجرایی دیواره آب بند
  • دیوار آب بند سد کرخه