پروژه تفاوت سیستم عامل لینوکس با سیستم عامل ویندوز

یکی از نخستین سوالاتی که در ذهن هر کاربری که به تازگی نام گنو/لینوکس به گوشش خورده است، مطرح می شود، این است که گنو /لینوکس چه تفاوتی با ویندوز دارد؟ ما در این مقاله قصد داریم بدون این موضوع را به صورت کامل مطرح کرده و بیان کنیم. در این پروژه به صورت واضح در باره تفاوت سیستم عامل لینوکس با سیستم عامل ویندوز بحث شده و به صورت کامل شفاف سازی شده است. مشابه این پروژه در جایی دیگر وجود ندارد.

پروژه

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

 • پروژه تفاوت سیستم عامل لینوکس با سیستم عامل ویندوز
 • سیستم عامل ویندوز
 • Linux
 • تفاوت
 • ویندوز
 • کارشناسی ارشد
 • لینوکس
 • کارشناسی
 • Window
 • کامپیوتذ
 • سیستم عامل
 • لینوکس و ویندوز
 • سیستم عامل لینوکس