فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 95 با فرمت اکسل

فایل فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 95 با فرمت اکسل شامل:

218 ردیف فهرست بهایی در 22 صفحه بوده و با قرار دادن عدد در ستون مقدار، بهای کل آن ردیف بصورت خودکار محاسبه می گردد.

دسته: عمران

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات فایل: 22

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

  • سال 95
  • فهرست بها
  • شبکه توزیع آب
  • فرمت اکسل