پاورپوینت سیستم های عامل توزیع شده

پاورپوینت درباره سیستم های عامل توزیع شده

فرمت فایل: powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 25 صفحه

o در مواردی سایت ها باید با هم به توافقی برسند. مثلاً تصمیم به Abort یا Commit در DBSs.

o هر سایت باید از مقادیر سایت های دیگر مطلع باشد.

o تصمیم در غیاب خطا: ü

o تصمیم در حضور خطا û چرا که سایت های خطادار مقادیر غلطی می فرستند.

o فرض: وجود یک مدل عمومی از خطا: ارسال پیغام م

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل