تحقیق حسابررسی وجوه نقد وسرمایه گذاری ها

دانلود تحقیق حسابرسی وجوه نقد وسرمایه گذاری ها

وجوه نقد تنها حسابی است که تقریبا کلیه حسابه­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد. حسابرسی از مانده وجوه نقد به میزان زیادی به نتایج به دست آمده از سایر حسابها بستگی دارد. با توجه به اینکه حساب موجودی نقد دارای گردش بسیار زیادی است، علی رغم اینکه این گردش در رسیدگی به سایر حساب­ها رسیدگی می­شود و صاحبکار نیز معمولا روش­های کنترلی را در این خصوص به کار م

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل