مقاله نقطه عطف پست RISC: RISC vs CISC

دانلود مقاله نقطه عطف پست RISC: RISC vs. CISC

اکثریت پردازشگرهای امروزی را به درستی نمی توان کاملاً RICE یا CISC نامید. دو درسنامد معماری به حدی به یکدیگر نزدیک شده اند. که دیگر فرق آشکاری بین مباحث مربوط به افزایش عملکرد و کارآیی وجود ندارد. واضح تر بگوییم، چیپ هایی که به شکل x86CLSC ISA عمل می کنند بسیار شبیه به چیپ های مختلف RISC ISA می باشد؛ از نظر شکل و ساختار شبیه به یکدگیرند اما در زیر در پوشها کاملاً با

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل