تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته آی تی

ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

چکیده

یکی از مواردی که باید به آن پرداخت احتمال وقوع یک رویداد است. برای این منظور باید ابتدا اشکال را مدل کرد تا بتوان بر اساس مدل اشکال و قوانین احتمال، احتمال درست پیش ­ بینی کردن وضیعت سیستم را در هر لحظه محاسبه نمود. از پیش

... Download ...

  • زمانبندی در سیستم های رایانش ابری
  • تحقیق در مورد رایانش ابری
  • پیش بینی اشکال در زمانبندی کار رایانش ابری
  • تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری
  • پیش بینی اشکال در سیستم های رایانش ابری
  • پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی