تحقیق مرحله بیان نیازهای نرم افزار (Software Requirement)

تحقیق مرحله بیان نیازهای نرم افزار (Software Requirement)

دانلود تحقیق مرحله بیان نیازهای نرم افزار (Software Requirement) در 18 ص با فرمت word

مرحله SR را می توان مرحله تحلیل مسئله چرخه حیات نامید.

هدف این مرحله تحلیل نیازهای کاربر بیان شده در URD و تهیه مجموعه ای کامل، به هم پیوسته و صحیح از نیازهای نرم افزار است.

بیان نیازهای نرم افزار از وظایف تولید کننده آن است. در این امر می بایست کاربران، مه

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل