پروپوزال تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی

تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

چکیده

زمانی که درمورد بدافزارها در محیط اینترنت و شبکه ها صحبت می شود، با انواع زیادی از بدافزارها روبرو خواهیم شد. محاسبات ابری یکی از انواع جدید و بسیار مهم در زمینه ارائه خدمات بر روی بستر ابر مانند اینترنت می باشد. بیشتر افراد بر این توافق دارند که هم اکنون امنیت این محیط مهمترین مشک

... Download ...

  • دانلود پروپوزال رایانش ابری
  • پروپوزال محاسبات ابری
  • شناسایی بدافزارها در محیط محاسبات ابری
  • پروپوزال امنیت در رایانش ابری
  • سیستم های تشخیص نفوذ در محاسبات ابری
  • پروپوزال تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری
  • پروپوزال تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری
  • پروپوزال رایانش ابری
  • ناهنجاری در محیط رایانش ابری