ترجمه مقاله شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه

چکیده ترجمه

پروتئین های اتصال اسیدچرب به عنوان حاملان انتقال اسیدهای چرب محسوب می شوند و نقش مهمی در توسعۀ و ایجاد ویژگی های چاقی ایفا می کند. پروتئین متصل به اسیدچرب (پیه دار).پیه دار (A – FABP) یکی از اعضای این خانواده است. در مطالعۀ حاضر به تحلیل و بررسی شاخصۀ بیان بافت FABP جوجه و اختلاف بیان آن بین نرهای لاغر و چاق در بافت چرب شکمی پرداخته می شود، بدین ترتیب رابطۀ احتمالی بی

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

 • زیست شناسی
 • دانلود مقاله
 • پروتئین متصل به اسیدچرب پیه دار
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • ترجمه مقالات لاتین
 • اختلاف بیان
 • دانلود رایگان مقاله لاتین
 • اختلاف بیان
 • زیست شناسی
 • Real Time Transcription
 • اسیدچرب پیه دار
 • شاخصۀ بیان
 • دانلود رایگان مقاله لاتین
 • بافت A Fabp
 • مقاله لاتین زیست شناسی
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • ترجمه مقاله انگلیسی زیست شناسی
 • Eal Time Transcription
 • ترجمه مقاله شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه
 • شاخصۀ بیان
 • ترجمه مقاله انگلیسی زیست شناسی
 • نرهای چاق و لاغر
 • چرب شکمی
 • دانلود مقاله لاتین زیست شناسی
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • پروتئین فیوژن گلوتاتیون
 • اسیدچرب
 • مقاله لاتین زیست شناسی
 • پروتئین های اتصال اسیدچرب
 • پروتئین متصل به اسیدچرب پیه دار
 • دانلود پایان نامه
 • نرهای چاق و لاغر
 • ترجمه مقاله شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • دانلود مقاله لاتین زیست شناسی
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • پیه دار