تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی

تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

چکیده

زمانی که درمورد بدافزارها در محیط اینترنت و شبکه ها صحبت می شود، با انواع زیادی از بدافزارها روبرو خواهیم شد. محاسبات ابری یکی از انواع جدید و بسیار مهم در زمینه ارائه خدمات بر روی بستر ابر مانند اینترنت می باشد. بیشتر افراد بر این توافق دارند که هم اکنون امنیت این محیط مهمترین مشکل می باشد

... Download ...

  • پایان نامه ارشد رایانش ابری
  • دانلود پایان نامه رایانش ابری
  • ناهنجاری در محیط رایانش ابری
  • تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری
  • سیستم های تشخیص نفوذ در محاسبات ابری
  • پایان نامه محاسبات ابری doc
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رایانش ابری
  • پایان نامه امنیت در رایانش ابری
  • تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری
  • شناسایی بدافزارها در محیط محاسبات ابری